Định hướng hành động hướng tới mục tiêu của cuộc sống

Thật chí lý khi nói rằng “Con đường đến địa ngục được lát toàn bằng những ý định tuyệt vời”.
Hãy hành động
Sự khác biệt cơ bản giữa những người đạt được mục tiêu trong cuộc sống với những người thất bại chính là ở định hướng hành động. Người đạt được nhiều thành quả trong đời thường có định hướng hành động rất mạnh mẽ. Khi trong đầu họ nảy ra một ý tưởng, họ liền triển khai hành động ngay lập tức.
Những người có thành tích kém thì trong đầu họ tuy cũng đầy ắp những dự định, nhưng họ luôn tìm lời bào chữa để không triển khai hành động.

Thật chí lý khi nói rằng “Con đường đến địa ngục được lát toàn bằng những ý định tuyệt vời”.

Bạn hãy xem xét bản thân trên các khía cạnh như kỹ năng, tài năng, kiến thức và trình độ học vấn. Nếu bạn phát triển đến mức cao nhất có thể thì hãy trả lời các câu hỏi sau đây:

  1. Những kiến thức hay kỹ năng nào bạn cần phải trau dồi thêm trong vòng 5 năm tới?
  2. Trong những lĩnh vực nào bạn sẽ được công nhận là tuyệt đối xuất sắc?
  3. Hàng ngày bạn sẽ phải làm gì để có thể trau dồi những kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực của mình ở tương lai?
  4. Bằng cách nào bạn có thể lĩnh hội những kỹ năng và kiến thức chuyên môn cần thiết để trở thành nhân vật số một trong ngành vào 5 năm tới?

Cùng Danh Mục

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *