tinh thần cầu thị là gì

Vì sao mỗi chúng ta phải rèn luyện tinh thần cầu thị

Và tự hào với những gì mình đạt được bằng tất cả sự cố gắng không ngừng nghỉ, và bạn hãy tin rằng thành công sẽ luôn nối tiếp

Tìm hiểu sâu về lòng trách nhiệm và ý chí cầu thị

Tư tưởng ta thông như vậy, thì gặp việc gì chúng ta cũng cẩn thận, cố gắng, quyết tâm làm cho vượt mức. Thế là lòng trách nhiệm. Lòng

Bạn đã hiểu được tinh thần cầu thị là gì chưa?

Lập lại câu nói của một nhà hiền triết Tây Phương một lần nữa là “Người đi trước không bao giờ nhìn thấy sau lưng của mình, chỉ có