doanh nhân trẻ

Giám đốc bỏ học từ lúc 16 tuổi để đi làm giàu

Hiện Mikami điều hành Gnex – công ty huy động vốn từ cộng đồng được nâng đỡ bởi 6 nhà tài trợ, trong đó có Yahoo Nhật Bản và