tinh thần cầu tiến

6 thủ thuật giúp bạn rèn luyện ý chí và tinh thần cầu tiến

Chính vì thế hãy học cách chấp nhận thất bại với một tinh thần cầu tiến hướng đến thành công ở tương lai bằng cách: Ghi nhớ thất bại